Ceyda Gümüş Engür

Ceyda Gümüş Engür - Avukat

Ceyda Gümüş Engür

Avukat

Av. Ceyda Gümüş ENGÜR İstanbul doğumlu olup. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezundur. Vergi Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar, İcra Hukukundan kaynaklanan her türlü dava ve takipler, boşanma davaları, nafaka davaları, işçi vekilliği ( işe iade ve işçilik alacakları) ve işveren vekilliği konularında çalışan Av.Ceyda Gümüş ENGÜR 2018 yılından bu yana Engür Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Bünyesinden Avukatlık mesleğini İcra etmektedir.