Maden Hukuku


Maden Hukuku

Madenler ve yer altı kaynakları ülkelerin en büyük zenginliği olmasının yanı sıra, elbette bu durumu düzenli hale getirebilmek maksadı ile kanunu ve yönetmelikler ile düzenlemeler getirilmiştir. Oldukça karmaşık bir dal olan maden hukuku yine büromuzun tecrübesi ile sizlere ayrıntılı dava ve danışmanlık hizmetleri verilebilmektedir.