Rödovans Sözleşmesi


Rödovans Sözleşmesi

Madencilik hukukunun doğal bir uzantısı olan Rödovans sözleşmeleri ile de müvekkillere büromuzun temel prensipleri çerçevesinde danışmanlık ve dava hizmetleri verilmektedir.