Ticaret Hukuku


Ticaret Hukuku

Ticari hayatın içinden doğan her türlü uyuşmazlık ve sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklar tüm kurum ve şahıslara en doğru biçimde verilmektedir.