YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ 2007/8537 E. 2007/11321 K. (ÇOCUĞA TAKILAN ZİYNET EŞYALARI HK.)

YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ 2007/8537 E. 2007/11321 K. (ÇOCUĞA TAKILAN ZİYNET EŞYALARI HK.)

''... Davalının müşterek çocuğun doğumunda takılan çeyrek altınlarına ilişkin temyiz itirazlarına gelince ; davacı müşterek çocuğun doğumu sırasında davacının akrabaları tarafından çocuğa takılan 25 adet çeyrek altının aynen iadesini, mümkün olmaz ise bedelini istemiştir. Dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre çocuğun velayetinin kime ait olduğu belli değildir. Ancak bir an için çocuğun velayetinin annede olduğu düşünülse dahi, davacı bu davayı kendi adına açmıştır. Çocuğa velayeten açılmış bir dava bulunmamaktadır. Davacı tarafından çocuğa ait altınlar için ancak velayeten dava açabilir, doğrudan dava açılamayacağından bu istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi doğru değildir.